MüKKeMMeLLeRin MüKKeMMeL SiteSi..

Milyonların tek çatı olduğu bir zamanda, örnexite seçiyoruz...

Ata SözLeri

---------------

 

♥ Abanın kadri, yağmurda bilinir.
♥ Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
♥ Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.
♥ Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.
♥ Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.
♥ Acele giden ecele gider.
♥ Acele ise, şeytan karışır.
♥ Acele yürüyen yolda kalır.
♥ Acemi katır kapı önünde yük indirir.
♥ Acı acıyı bastırır,su sancıyı.
♥ Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
♥ Acıkan doymam,susayan kanmam sanır.
♥ Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.
♥ Aç ayı oynamaz.
♥ Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
♥ Aç koynunda azık durmaz.
♥ Aç köpek fırın yıkar.
♥ Aç kurt insana saldırır.
♥ Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür.
♥ Aç tokun halinden bilmez.
♥ Açık yaraya kurt düşmez.
♥ Açın imanı olmaz.
♥ Açın karnı doyar gözü doymaz.
♥ Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.
♥ Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.
♥ Adamak kolay,ödemek güçtür.
♥ Adamakla mal tükenmez.
♥ Adamın iyisi iş başında belli olur.
♥ Adı çkmış doksana, hiç inmez seksene.
♥ Ağaca balta vurmuşlar “sapı bedenimde”demiş.
♥ Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış.
♥ Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.
♥ Ağacı kurt, insanı dert bitirir.
♥ Ağaç ne kadar meyve verirse ,dalı o kadar yere eğilir.
♥ Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.
♥ Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.
♥ Ağaç yaş iken eğilir.
♥ Ağaçlı köyü su basmaz.
♥ Ağaçtan maşa, aptaldan (çingenden) paşa olmaz.
♥ Ağır kazan geç kaynar.
♥ Ağır otur, batman götür.
♥ Ağır taş batman döver.
♥ Ağız yemeyince yüz utanmaz.
♥ Ağlama ölü için, ağla deli için.
♥ Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
♥ Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
♥ Ağlayak da gözden mi olak?
♥ Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.
♥ Ağrısız baş mezarda gerek.
♥ Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride (Zahmarıda) kazanı kaynar.
♥ Ağzı açık ayran delisi.
♥ Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.
♥ Ak akçe kara gün içindir.
♥ Ak koyunun kara kuzusu da olur.
♥ Akan su yosun tutmaz.
♥ Akan su, pis tutmaz.
♥ Akçe bulsam, çıkı yok.
♥ Akıl akıldan üstündür.
♥ Akıl yaşta değil baştadır.
♥ Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.
♥ Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.
♥ Akıllı evladın var, neylersin mali, akılsız evladın var neylersin mali?
♥ Akılsız basın cezasını ayaklar çeker.
♥ Akılsız baştan sefil taban ne çeker.
♥ Akılsız köpeği yol kocatır.
♥ Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.
♥ Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez.
♥ Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.
♥ Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.
♥ Akşamın hayırından sabahın şeri iyidir.
♥ Al elmaya taş atan çok olur.
♥ Al yakışırken, el bakışırken.
♥ Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.
♥ Alışmış kudurmuştan beterdir.
♥ Alim unutmuş, kalem unutmamış.
♥ Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir.
♥ Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş.
♥ Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?
♥ Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini.
♥ Alma mazlumun ahini çıkar aheste aheste.
♥ Altın anahtar, her kapıyı açar.
♥ Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır.
♥ Altın yere düşmeyle değer kaybetmez.
♥ Altının kıymetini sarraf bilir.
♥ Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.
♥ Anan gibi saç büyütecegine, baban gibi bıyık büyüt.
♥ Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker.
♥ Ananın bastığı yavru incimez.
♥ Ananın bastığı yerde yavru ölmez.
♥ Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.
♥ Anlayana Sivri sinek saz anlamayana davul zurna az.
♥ Aptal düğünden çocuk oyundan usanmaz.
♥ Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur.
♥ Ar gözden, kar yüzden anlaşılır.
♥ Ar namus tertemiz.
♥ Arap eli öpmek, dudak karartmaz.
♥ Arayan belasını da devasını da bulur.
♥ Arayan bulur, iniliyen ölür.
♥ Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.
♥ Arı bal yapacak çiçeği bilir.
♥ Arı satmış namusu tellala vermiş.
♥ Arkadaş dediğinin gölgesinde suç islenir.
♥ Arkadaşını söyleki, sana kim olduğunu söyleyim.
♥ Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır.
♥ Arkalı it kurdu boğar.
♥ Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.
♥ Arpa ekinde buğday bekleme.
♥ Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onunda aslı ayrandır.
♥ Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı ayrandır.
♥ Aslan yattığı yerden belli olur.
♥ Aslında olan tırnağına getirir.
♥ Aş kaşık ile, iş keşik ile.
♥ Aş sabahın iş sabahın.
♥ Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
♥ Aşk olmayınca meşk olmaz.
♥ At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.
♥ At binenin kılıç kuşananındır.
♥ At ile avrat yiğidin ikbalindendir.
♥ At karnından yiğit burnundan bellidir.
♥ At olacak tay yürüyüşünden belli olur.
♥ At ölür de, itler bayram eder
♥ At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
♥ At sahibinin altında kişner.
♥ At ver hısım ol, kız ver hasım ol.
♥ At yedi günde, it yediği günde belli olur.
♥ At, sahibine göre kişner.
♥ Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.
♥ Ata et, ite ot verilmez.
♥ Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır.
♥ Ateş düştüğü yeri yakar.
♥ Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
♥ Atı alan Üsküdar’ı geçer.
♥ Atılan ok geri dönmez.
♥ Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.
♥ Atın iyisi arkadan gelmez.
♥ Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.
♥ Atın ölümü arpadan olsun.
♥ Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.
♥ Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.
♥ Avradı er zapdetmez, ar zapt eder.
♥ Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
♥ Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.
♥ Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.
♥ Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.
♥ Ayağını yorganına göre uzat.
♥ Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.
♥ Az menfaat çok zarara mal olur.
♥ Az sabırda, çok keramet vardır.
♥ Az tamah, çok ziyan getirir.
♥ Az veren candan çok veren maldan verir.
♥ Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa.
♥ Azan mevlasınıda bulur, belasınıda.
♥ Azı bilmeyen çogu hiç bilmez.
♥ Azıcık aşım, kaygısız başım.
♥ Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur.
♥ Azıtmış, kudurmuştan beterdir.
♥ Azman olma, uzman ol.
♥ Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
♥ Baba mirası yanan mum gibidir.
♥ Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir cıngıl üzüm vermemiş.
♥ Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.
♥ Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.
♥ Bağ dua değil, çapa dua ister.
♥ Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
♥ Bağa gir izin olsunki, yemeye yüzün ola.
♥ Bağlı aslana tavşan bile hücum eder.
♥ Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta.
♥ Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma.
♥ Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
♥ Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir.
♥ Bakmadan usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.
♥ Bal döksen yalanır.
♥ Bal olan yerde sinek de bulunur.
♥ Bal tutan parmağını yalar.
♥ Bal, bal demekle ağız tatlanmaz
♥ Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.
♥ Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.
♥ Baskın basanındır.
♥ Baskısız yongayı yel alır.
♥ Bastığın yer bayram olsun.
♥ Baş başa, baş da padişaha bağlıdır.
♥ Baş nereye giderse, oyak oradadır.
♥ Başıma uymayan takke elin olsun.
♥ Başındaki fese bak, girdiği kümese bak.
♥ Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin.
♥ Başsız evin köpeği çok havlar.
♥ Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur.
♥ Bedava sirke baldan tatlıdır.
♥ Bekâr gözü ile kız alınmaz.
♥ Bekâra karı boşamak kolay gelir.
♥ Beleş peynir fare kapanında bulunur.
♥ Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.
♥ Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.
♥ Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.
♥ Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.
♥ Besle kargayı oysun gözünü.
♥ Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.
♥ Beş kuruşluk fener o kadar yanar.
♥ Beş parmağın beşi bir değildir.
♥ Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.
♥ Bıçak sapını kesmez.
♥ Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
♥ Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
♥ Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş.
♥ Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.
♥ Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.
♥ Bin bilsen de bir bilene danış.
♥ Bin ölçüp bir biçmeli.
♥ Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
♥ Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.
♥ Bir ağaçta gül de biter, diken de.
♥ Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.
♥ Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.
♥ Bir bulutla kış gelmez.
♥ Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.
♥ Bir dirhem et, bin ayıp örter.
♥ Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
♥ Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.
♥ Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
♥ Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.
♥ Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.
♥ Bir koyundan iki post olmaz.
♥ Bir musibet bin nasihatten iyidir.
♥ Bir nalına vurur, bir mıhına.
♥ Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.
♥ Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.
♥ Biri eşikte, biri beşikte.
♥ Birlikten kuvet doğar.
♥ Bitli baklanın kör alıcısı olur.
♥ Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim.
♥ Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.
♥ Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.
♥ Borç yiğidin kamçısıdır.
♥ Boş duranı Allah’da sevmez kuluda.
♥ Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış.
♥ Boşboğazın sigarası yanmaz.
♥ Bugün bana ise yarın sana.
♥ Bugünkü işini yarına bırakma.
♥ Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir.
♥ Bülbülü altın kafese koymuşlar “vatanım” demiş.
♥ Bülbülün çektiği; dili belasıdır.
♥ Büyük ekmek, büyük bezeden olur.
♥ Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
♥ Büyük zekalar birlikte düşünürler.
♥ Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.
♥ Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı iyidir.
♥ Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.
♥ Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur.
♥ Can boğazdan gelir.
♥ Can çıkar huy çıkmaz.
♥ Can çıkmadan ümit kesilmez.
♥ Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.
♥ Canı yanan eşek atı geçer.
♥ Çağırılan yere erinme, çağırılmadığın yere görünme.
♥ Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider.
♥ Çalışan demir pas tutmaz.
♥ Çamura taş atma üstüne sıçrar.
♥ Çatal kazık yere batmaz.
♥ Çıngıraklı deve kaybolmaz.
♥ Çıracı olsam ay akşamdan doğar.
♥ Çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır.
♥ Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.
♥ Çingenenin ipini, kendisine çektirirler.
♥ Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.
♥ Çocuğu işe gönder, peşinden sen git.
♥ Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.
♥ Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.
♥ Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.
♥ Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.
♥ Çürük iple kuyuya inilmez.
♥ Çürük tahtaya çivi çakılmaz.
♥ Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.
♥ Damlaya damlaya göl olur.
♥ Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.
♥ Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
♥ Davulun sesi uzaktan güzel gelir.
♥ Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
♥ Demir nemden insan gamdan çürür.
♥ Demir tavında dövülür.
♥ Deniz sevilirde, densiz sevilmez.
♥ Denize düşen yılana sarılır.
♥ Derdini söylemeyen derman bulamaz.
♥ Dereyi görmeden paçayı sıvama.
♥ Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur.
♥ Dibi görünmeyen sudan geçme.
♥ Dinsizin hakkından imansız gelir.
♥ Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez.
♥ Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar.
♥ Doğru söyleyenin bir ayağı üzenğide gerek.
♥ Domuzdan post gavurdan dost olmaz.
♥ Dost acı söyler.
♥ Dost başa düşman ayağa bakar.
♥ Dost kara günde belli olur.
♥ Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.
♥ Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl.
♥ Dut kurusuyla yar sevilmez.
♥ Düşenin dostu olmaz.
♥ Düşman ayağa dost basa bakar.
♥ Düşmanın karıncaysada kork.
♥ Eceli gelen köpek cami duvarına işer.
♥ Eğri oturalım doğru konusalım.
♥ Eken biçer, konan göçer.
♥ Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.
♥ El ağzı ile çorba içilmez.
♥ El deliye, bende akıllıya muhtacım.
♥ El elden üstündür.
♥ El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
♥ El yarası onar Dil yarası onmaz.
♥ El yumrugu yemeyen, kendi yumrugunu balyoz sanar.
♥ Eli dar olanın, dili kısa olur.
♥ Eli doluya: ağa buyur, eli boşa: ağa uyur.
♥ Eli ile köfte yuvarlıyor, gözü kırık kovalıyor.
♥ Elin ile koymadığını kaldırma.
♥ Emanet (Amanat) ata binen, tez iner.
♥ Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer. denesini (tanesini) kor.
♥ Et tırnaktan ayrılmaz.
♥ Evladı ben doğurdum ama, gönlü benim değilki…
♥ Fakir parasız olan değil akılsız olandır.
♥ Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.
♥ Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
♥ Geçtiğin köprüleri yakma.
♥ Gelin ata binmişde, görkü kimin kapıya inmiş.
♥ Gem almayan atın ölümü yakındır.
♥ Gerçek dost kötü günde belli olur.
♥ Gergin ip, çabuk kopar.
♥ Gitti ağalar paşalar, kellere kaldı köşeler.
♥ Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur.
♥ Göğe direk, denize kapak olmaz.
♥ Görünen dağın uzağı olmaz.
♥ Görünen köy kılavuz istemez.
♥ Gözün ile görmediğini söyleme.
♥ Gülme komşuna gelir başına.
♥ Güneş giren eve hekim girmez.
♥ Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.
♥ Harman yel ile, düğün el ile olur.
♥ Hasta yatan değil, eceli gelen ölür.
♥ Havada ahreni ile uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir.
♥ Haydan gelen huya gider.
♥ Hazıra hanak, pişmişe konak.
♥ Hem kız, hem baldırı düz hem de ucuz olur mu.
♥ Her akla geleni işleme her ağacı taslama.
♥ Her işin başı sağlık.
♥ Her işte bir hayır vardır.
♥ Her koyun kendi bacağından asılır.
♥ Her kuşun eti yenmez.
♥ Her şakanın altında bir gerçek yatar.
♥ Her şeyin yenisi,dostun eskisi.
♥ Her taş baş yarmaz.
♥ Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
♥ Her zamanı bir sayma.
♥ Herkes aklını pazara çıkarmış,yine kendi aklını beğenmiş.
♥ Horoz ölür gözü çöplükte kalır.
♥ Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
♥ Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
♥ Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
♥ Isıracak it dişini göstermez.
♥ Isıracak köpek dişini göstermez.
♥ Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
♥ İğneyi kendine,çuvaldızı ele batır.
♥ İki cambaz bir ipte oynamaz.
♥ İnsan kocar, gönlü kocamaz.
♥ İnsan konuşa konuşa,hayvan koklaşa koklaşa
♥ İnsan sözünden,hayvan yularından tutulur.
♥ İp inceldiği yerden kopar.
♥ İstediğini söyleyen,istemediğini işitir.
♥ İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp.
♥ İsteyenin bir yüzü kara , vermeyenin iki yüzü kara.
♥ İşleyen demir ışıldar.
♥ İt ite buyurur, itte kuyruğuna.
♥ İt iti ısırmaz.
♥ İt kağnının gölgesine yatmışta, ne koyu gölgem var demiş.
♥ İt utansa don giyer.
♥ İti an çomağı hazırla.
♥ İyi insan lafının üzerine gelirmiş.
♥ İyilikle uslanmıyanın sonu kötektir (Dayak).
♥ Kafirden hacı, elden bacı olmaz.
♥ Kakma el kapısını el ucuyla, yiterler kapını var (olanca) gücüyle.
♥ Kalem kılıçtan üstündür.
♥ Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.
♥ Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş.
♥ Karnıyın doymayacağı yere, açlığını bidirme.
♥ Kasap et derdinde koyun can derdinde.
♥ Kasap sevdiği postu yere vurur.
♥ Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma.
♥ Katranı kaynatsan olurmu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker.
♥ Kaz gelecek yerden Tavuk esirgenmez.
♥ Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu.
♥ Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine (sopasına) sürtünür.
♥ Kel yanında kabak anılmaz.
♥ Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.
♥ Kendi düşen ağlamaz.
♥ Keskin sirke küpüne zarar verir.
♥ Kılıç kınını kesmez.
♥ Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.
♥ Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür.
♥ Kızım sana diyorum, gelinim sen anla.
♥ Kızını dövmeyen dizini döver.
♥ Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar.
♥ Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi.
♥ Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
♥ Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
♥ Köpeğe dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak hayırlıdır.
♥ Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar.
♥ Köpeksiz köy buldu değneksiz gezer.
♥ Köprüyü gecene kadar, ayıya dayı de.
♥ Körler sağırlar birbirini ağırlar.
♥ Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez.
♥ Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.
♥ Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar.
♥ Kurunun yanında yaş da yanar.
♥ Lafla peynir gemisi yürümez.
♥ Leyleğin günü lak lak ile geçer.
♥ Lokma karın doyurmaz, şefaat artırır.
♥ Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.
♥ Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
♥ Namazda meyli olanın, kulağı ezanda olur.
♥ Nasihat vereceğine, para ver.
♥ Nazar insanı mezara , hayvanı kazana götürür.
♥ Ne ekersen onu biçersin.
♥ Ne verirsen elinle, o gider seninle.
♥ Nokta kadar menfaat için, virgül kadar eğilme.
♥ Okumayı sevmeyene dokuz hoca az.
♥ Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.
♥ Öfke gelir gider, kelle gider gelmez.
♥ Öfke ile kalkan zarar ile oturur.
♥ Öksüz kuzu, toklu olmaz.
♥ Para insana dil, elbise insana yol öğretir.
♥ Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez.
♥ Paraya nereye gidiyorsun demişler, çoğun olduğu yere demiş.
♥ Pire itte (köpekde), bit yiğitte bulunur.
♥ Pis boğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz.
♥ Rüzgar eken Fırtına biçer.
♥ Sabır eden derviş muradına ermiş.
♥ Sakalda keramet olsa, keçi şehlik ederdi.
♥ Sakla samanı gelir zamanı.
♥ Saman elin se samanlık senin
♥ Sayılı koyunu kurt kapmaz.
♥ Sen kendini övme el seni övsün.
♥ Sinek küçük ama, mide bulandırır.
♥ Soğuk su, sıcak aş - diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı.
♥ Sopayı yiyen eşek, atı geçer.
♥ Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni.
♥ Söyleme dostuna, oda söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna.
♥ Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar.
♥ Söz büyüğün sus küçüğün.
♥ Söz gümüş sükut altın.
♥ Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır.
♥ Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
♥ Su akarken testini doldur.
♥ Su akmayınca durulmaz.
♥ Su testisi su yolunda kırılır.
♥ Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
♥ Şaşkın ördek, tersine doğru yüzer.
♥ Şimşek çakmadan gök gürlemez.
♥ Tartılırsan denginle tartıl.
♥ Taşıma su ile değirmen dönmez.
♥ Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
♥ Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
♥ Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
♥ Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
♥ Tereciye tere satılmaz.
♥ Tırnağın varsa başını kaşı.
♥ Tilkinin dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.
♥ Tok açın halinden anlamaz.
♥ Tok ağırlaması güçtür.
♥ Topalla gezen aksama öğrenir.
♥ Tosya’ya tuza gideyim derken, evdeki bulgurdan olma.
♥ Ucuna bak bezini al, anasına bak kızını al.
♥ Ucuz alan pahalı alır.
♥ Ummadığın taş baş yarar.
♥ Umut fakirin ekmeğidir.
♥ Ürümesini bilmeyen it, sürüye getirir kurt.
♥ Üzüm üzüme baka baka kararır.
♥ Üzümünü ye bağını sorma.
♥ Vakit nakittir.
♥ Vakitsiz öten horozun başını keserler.
♥ Var ne bilsin yokun halinden.
♥ Varsa pulun,herkes kulun;yoksa pulun,dardır yolun.
♥ Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
♥ Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına.
♥ Yalnız taş duvar olmaz.
♥ Yanlış hesap Bağdat’tan döner.
♥ Yarım hekim candan ,yarım hoca dinden eder
♥ Yazın başı pişenin,kışın aşı pişer
♥ Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur.
♥ Yemeye hazır dayanmaz.
♥ Yiğidi öldür hakkını yeme.
♥ Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta (ihtiyarlıkta) avrat alma el için.
♥ Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter.
♥ Yola giden yorulmaz.
♥ Yolu yordamıyla, ormanı baltayla.
♥ Yöğrük at yemini artırır.
♥ Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.
♥ Zahmetsiz rahmet olmaz.
♥ Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
♥ Zararın neresinden dönersen kârdır.
♥ Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.
♥ Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.
♥ Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar.
♥ Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.
♥ Zenginin horozu bile yumurtlar.
♥ Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
♥ Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.
♥ Zora dağlar dayanmaz.
♥ Zorla güzellik olmaz.
♥ Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.Kodbanks---------------

 

sitene ekle
 

 

ANA SAYFA'ya git

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol